Во дворе, Москва. СССР

Во дворе, Москва. СССР. Как это было.